ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2010-09-20 00:00:00

Pateikta paraiška biologiškai skaidžių atliekų surinkimo ir apdorojimo įrenginių statybai


2010 m. rugsėjo 15 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras pateikė paraišką dėl projektų planuojamų finansuoti pagal priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus". Pagal šią ppeimonę paraiškas pateikė 10 Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų. Numatomų vykdyti projektų bendra vertė beveik 565 mln. litų iš kurių Sanglaudos fondo lėšomis būtų finansuojama 454 mln. litų.

 

Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" veiklos „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, sukuriant biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus" tikslas yra sukurti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir (ar) atliekų naudojimo energijai gauti pajėgumus, užtikrinančius Europos Sąjungos nustatytų užduočių atliekų tvarkymo srityje vykdymą.

 

Statistiniais duomenimis, Lietuvoje biologiškai skaidžios atliekos (sodo atliekos, popierius ar kartonas, maisto ir maisto pramonės atliekos, šalutiniai gyvūniniai produktai, žaliųjų zonų priežiūros ir medienos apdorojimo pramonės atliekos ir kt.) sudaro daugiau nei 40 proc. bendro komunalinių atliekų kiekio, t.y. apie 560 tūkst. tonų atliekų per metus. Tokioms atliekoms patekus į sąvartyną, didelė jų dalis netenka kontakto su oru, tačiau veikiamos drėgmės dėl bakterijų skyla toliau. Tokio proceso metu susidaro nemažai degių metano dujų, kurios patekusios į atmosferą didina šiltnamio efektą.

 

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane, nustatyta savivaldybių atsakomybė sukurti ir administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas. Priemonės įgyvendinimo metu planuojama išplėsti esamus arba sukurti naujus biologiškai skaidžių atliekų iš komunalinių atliekų srauto surinkimo ir tvarkymo pajėgumus, kurie užtikrins, kad iki 2013 m. šių atliekų sąvartynuose būtų šalinima 50 proc. mažiau nei 2000 metais. Europos Sąjungos užduočių įgyvendinimas taip pat sumažins šiltnamio dujų išmetimus ir taip prisidės prie Kioto protokolo bei kitų aplinkosauginių Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo.

 

Šiuo metu paraišką vertina LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra. Vertinimą numatoma užbaigti iki 2010 m. lapkričio mėn. vidurio.