ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2011-09-30 00:00:00

Lapių regioninio sąvartyno dujų surinkimo sistemos plėtros įrengimo pristatymas


Š.m. rugsėjo 28 d. Lapių regioniniame sąvartyne VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras ir UAB „Ekoresursai" pakvietė Kauno regiono savivaldybių merus, savivaldybių administracijos atstovus į sąvartyno dujų surinkimo sistemos plėtros įrengimo pristatymą. Pristatyme taip pat dalyvavo atstovai iš Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos, Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento, Lapių seniūnijos, UAB „Kauno švara", UAB „Naujoji šiluma".

 

Dėl sąvartyne vykstančių cheminių reakcijų ir mikroorganizmų veiklos yra skaidomos įvairios kilmės atliekos ir to rezultate susidaro dujos. Dėl pastovios sąvartyno dujų gamybos, sąvartyno viduje auga temperatūra ir kyla slėgis, todėl sąvartyno dujos išsiveržia į atmosferą. Didžiąją dalį sąvartyne išsiskiriančių biodujų sudaro metanas (CH4) (55%) ir anglies dvideginis (CO2) (38%), likusią dalį sudaro sieros vandenilis (H2S), azotas (N) ir vandens garai. Sąvartynų dujos didina šiltnamio efektą, gali būti gaisrų ir sprogimų priežastimi, kelia pavojų žmonių sveikatai, kenkia augalams. Siekiant sumažinti neigiamą sąvartynų dujų poveikį aplinkai ir yra įrengiamos dujų surinkimo sistemos, o pačios dujos naudojamos energijos gamybai.

 

UAB „Naujoji šiluma" dukterinės įmonės UAB „Ekoresursai" direktorius Gerardas Žukauskas papasakojo kaip UAB „Ekoresursai", įgyvendindami prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis" priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai" keliamus tikslus, įgyvendino projektą „Lapių regioninio sąvartyno II-III kaupo biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai" bei atliko II ir III kaupo nudujinimo sistemos įrengimo darbus. Vykdant šį projektą buvo įrengtos naujos biodujų surinkimo sistemos II ir III atliekų kaupimo laukuose:

 

• įrengti 22 vertikalūs dujų surinkimo gręžiniai ant III atliekų kaupimo lauko;

• įrengti 21 horizontalūs dujų surinkimo vamzdynai II atliekų kaupimo lauke;

• įrengtos dvi naujos kolektorinės;

• įrengta nauja kompresorinė bei rekonstruota esama kompresorinė;

• įrengtas biodujų vamzdynas iki kompresorinės;

• įrengtas dujų sistemos pajungimas į esamą Lapių regioniniame sąvartyne biodujų surinkimo ir dujų panaudojimo kombinuotai elektros energijos ir šilumos gamybos sistemą;

• įrengti biodujų filtrai kurie išvalo biodujas nuo sieros vandenilio ir siloksanų, tai užtikrina ilgesnį kogeneracinių jėgainių tarnavimo laiką.

 

II ir III kaupimo laukų biodujų surinkimo sistema ir toliau bus įrenginėjama etapais, priklausomai nuo sukauptų atliekų sluoksnio storio ir sekcijų užpildymo.

 

Prie Lapių regioninio sąvartyno teritorijoje esančios biodujų deginimo žvakės prijungti visi dujų surinkimo vamzdynai. Biodujų degimas deginimo žvakės pagalba vyks tik tuo atveju, kai biodujų negalės panaudoti kogeneracinė jėgainė (jėgainės einamojo remonto, profilaktikos metu bei kitais jėgainės stabdymo atvejais).

 

Visos Lapių sąvartyne išgaunamos biodujos dujų kompresorinės pagalba, dujotiekio vamzdynu perduodamos į kogeneracinę jėgainę, esančią už 8 km Domeikavos gyvenvietėje, Kauno rajone, kur gaminama elektros energija ir šiluma. Šiuo metu iš I, II ir III- o kaupimo laukų išgautų dujų pagaminta šilumos energija patenkina Domeikavos gyventojų poreikius. Ateityje didėjant išgaunamų dujų ir, atitinkamai, pagamintos elektros bei šilumos energijos kiekiams, elektros energija bus tiekiama į LESTO skirstomuosius tinklus, šilumos energija - Domeikavos gyvenvietei bei bus ieškoma naujų šilumos energijos vartotojų.

 

Pagal parengtą projektą iš II ir III kaupimo laukų planuojama išgauti apie 4-4,5 mln. nm3/metus biodujų, kuriose metanas sudarys apie 2,5 mln. nm3/metus. Bus utilizuojamos iš sąvartyno į aplinką išsiskleidžiančios metano dujos, todėl sumažės poveikis aplinkai apie 30000 CO2 tonos ekvivalento per metus. Lapių regioniniame sąvartyne iš II ir III kaupimo laukų išgauti biodujas planuojama apie 15-20 metų, priklausomai nuo deponuojamų atliekų kiekio technologijos ir atliekų sudėties.

 

Kaip pristatymo metu pažymėjo UAB „Naujoji šiluma" generalinis direktorius Vytenis Daunoravičius ypatingai svarbu yra tai, jog įgyvendinus tokius projektus yra didinamas energijos efektyvumas, naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai bei mažinama šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija, t.y. sumažinamas CO2 išmetimas į aplinką.

 

Pirmame Lapių regioninio sąvartyno kaupimo lauke įrengta nudujinimo sistema veikia nuo 2008 m. Iki tol visos iš sąvartyno išsiskiriančios dujos patekdavo į aplinką. Nuo 2008 m. dujų surinkimo sistemos dėka surenkama ~70% visų išsiskiriančių dujų, taigi atitinkamai sumažėjo dujų išmetimas į aplinką. 2010 - 2011 m. atnaujinus dujų surinkimo technologijas dujų išgavimo kokybė pagerėjo iki 85 - 90%. Planuojama, jog biodujų išgavimas iš I kaupimo lauko bus vykdomas dar apie 10 metų.

 

Surinktų dujų apskaita iš I lauko 2008-2009 m. 2010 m.
Į aplinką išsiskyrė metano (CH4) 0,6 mln. m3 0,3 mln. m3
Išgauta sąvartyno dujų 3,6 mln. m3 2,4 mln. m3
Pagaminta elektros energijos 7300 MWh 4730 MWh
Sumažinta anglies dvideginio (CO2) emisija į aplinką 30000 t 19323 t

 

Dujų surinkimo sistemos dėka sumažėja aplinkos tarša, gaisrų bei sprogimų pavojus, mažėja iš sąvartyno sklindantys nemalonūs kvapai, iš atsinaujinančių išteklių gaminama elektros energija ir šiluma.

 

Po pristatymo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Balčiūnas visus svečius pakvietė pasodinti po medelį simboliniame Lapių regioninio sąvartyno ekoparke.