ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2011-02-03 00:00:00

Kauno regione plečiama atliekų tvarkymo sistema


Kauno regione pradedama įgyvendinti biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistema pagal projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008). Europos Sąjungos (ES) remiamą projektą įgyvendina VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC). Sutartis dėl minėto projekto vykdymo su Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašyta praėjusių metų pabaigoje, o dabar pradėti realūs jos įgyvendinimo darbai.

Kauno regione gyvena apie 638 tūkst. gyventojų. Susidarančių atliekų kiekis regione per metus daugiau nei 200 tūkstančių tonų. Numatyta įrengti du atliekų perdirbimo ir apdorojimo centrus Kaune ir prie Kėdainių esančiame Zabieliškio sąvartyne. Surinktos komunalinės atliekos iš Kauno miesto savivaldybės, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių bus tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose Kaune, o Kėdainių rajono savivaldybėje susidarančios komunalinės atliekos bus tvarkomos mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginyje Zabieliškio sąvartyno teritorijoje.

Preliminari projekto vertė - 133,6 mln. litų (be PVM). ES Sanglaudos fondo lėšos sudarys 102,9 mln. litų. Kauno RATC su partneriu (investuotoju) į atliekų tvarkymo sistemos sukūrimą numato investuoti apie 30,7 mln. litų. Projektą numatoma įgyvendinti per trejus metus.

„Galime pasidžiaugti, kad Kauno regionui pavyko gauti paramą, kuri leis užtikrinti ES prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą. Pagrindiniai mūsų tikslai - išplėsti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą kartu užtikrinant biologiškai skaidžių atliekų sutvarkymą", - teigė Kauno RATC direktorius Kęstutis Balčiūnas.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai sukurti buvo parengta galimybių studija bei pateikta paraiška projekto finansavimui gauti. Projektas bus vykdomas skelbiant viešąjį konkursą mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių Kaune bei mechaninio apdorojimo (rūšiavimo) įrenginių Zabieliškio sąvartyno teritorijoje statybos ir įrengimo darbams. Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos Galimybių studiją parengė UAB „COWI Lietuva", UAB „Ernst &Young Baltic" ir advokatų kontora „Lawin".

Įgyvendinus šį projektą bus gerinama aplinkos kokybė, atliekos bus rūšiuojamos, antrinės žaliavos bus perdirbamos, techninis kompostas bus panaudojamas karjerų rekultivavimui, užterštų teritorijų tvarkymui, kelių sankasų įrengimui, mažiau atliekų pateks į sąvartyną.