ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2014-06-02 16:50:04

Kapsulės įkasimo ceremonija Kauno MBA gamyklai


 

Š. m. gegužės 30 d. simboliniu kapsulės įkasimu oficialiai pradėta Kauno mechaninio biologinio komunalinių atliekų (Kauno MBA) apdorojimo įrenginių, skirtų mišrių komunalinių atliekų rūšiavimui, antrinių žaliavų atskyrimui ir biologiškai skaidžių atliekų apdorojimui, statyba. Ateities plente 51B, Kaune statomų įrenginių planuojama veiklos pradžia 2015 metų vasara.

 

Statybos pradedamos vykdyti pagal ES lėšomis finansuojamą projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra", kurio tikslas - užtikrinti, kad būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, o iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000-ųjų metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio.

Pastatytuose Kauno MBA įrenginiuose bus tvarkomos komunalinės atliekos, surenkamos iš Kauno miesto, Kauno, Jonavos, Kaišiadorių bei Raseinių rajonų savivaldybių. Pagrindiniai mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo pastatai užims apie 15 tūkst. kv. m plotą. Bendras Kauno MBA įrenginių našumas sieks 220 tūkst. tonų per metus. Biologiškai skaidžių atliekų įrenginiai užtikrins techninio komposto ruošimą 100 tūkst. tonų per metus pajėgumu. Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos.

 

Akimirkos iš 2014 m. gegužės 30 d. kapsulės įkasimo ceremonijos: