ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2013-06-25 00:00:00

Dėl leistinų Lapių regioniniame sąvartyne šalinti atliekų


Šiuo metu yra koreguojamas Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (Lepšiškių k., Lapių sen., Kauno r.) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas ir jame esantis sąvartyne leistinų šalinti atliekų sąrašas. Dalies šiuo metu leidžiamų šalinti atliekų nuo š.m. liepos 1 d. nebebus galima šalinti minėtame sąvartyne. Atliekų sąrašas koreguojamas atsižvelgiant į LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento pastabas bei Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane (2007 m. spalio 31 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1224; Žin. 2007, Nr. 122-5003) numatytas užduotis. Vadovaujantis Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 98.4. punkto reikalavimais iki 2013 metų šalinamų komunalinių atliekų kiekis neviršytų 50 procentų susidariusių savivaldybės teritorijoje komunalinių atliekų per metus. Pagal plano 98.5 punkto reikalavimus ne vėliau kaip nuo 2013 metų sąvartynuose gali būti šalinamos apdorotos, t. y. išrūšiavus likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti, atliekos. Nuo 2013 m. iki 2020 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekis gali sudaryti ne daugiau kaip 50 proc., o nuo 2020 m. ne daugiau kaip 35 proc. 2000m. biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio.

 

Su atliekų, kurias bus leidžiama šalinti Lapių regioniniame sąvartyne nuo š.m. liepos 1 d., sąrašu galite susipažinti čia.

 

Detalesnės informacijos dėl atliekų, kurios nebus priimamos į regioninius sąvartynus sutvarkymo galimybių prašome kreiptis į LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentą, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. (8-37) 320704, faks. (8-37) 320854 arba VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro techninį inžinierių Darių Dijoką tel.: (8-37) 490 735.