ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2013-07-25 00:00:00

Dėl informacijos apie Kauno regiono nepavojingųjų atliekų regioniniuose sąvartynuose šalintinų atliekų


Primename, kad šiuo metu koreguojamas 2009 m. spalio 13 d. išduotas ir 2012 m. kovo 2 d. koreguotas Zabieliškio regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno (Zablieškio k., Pelėdnagių sen., Kėdainių r.) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimas ir jame esantis sąvartyne leistinų šalinti atliekų sąrašas. Planuojama, kad TIKP leidimas bus pakoreguotas ir nauja tvarka įsigalios š. m. rugpjūčio mėn.

 

Vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, užtikrinti, kad gamybos atliekos būtų sutvarkytos - ūkio subjektų pareiga, atliekama laikantis bendrųjų atliekų tvarkymo sistemos reikalavimų ir principų, bendradarbiaujant su savivaldybių organizuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sistemomis.

 

Atsižvelgiant į tai, kad sulaukiame daug įmonių paklausimų dėl galimybės tinkamai tvarkyti perdirbimui ir kitokiam panaudojimui tinkamas atliekas, siunčiame Jums galimų atliekų tvarkytojų sąrašą. Visą atliekų tvarkytojų sąrašą galite rasti paspaudę nuorodą http://193.219.55.14/atir/ATIR.py/m_search ir paieškos langelyje įvedę atliekos pavadinimą. Atkreipiame dėmesį, kad atliekos laikomos sutvarkytomis tik tuomet, kai jos tvarkomos R1-R10 būdais (pagal Atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721) 4 priedą) arba kai yra eksportuojamos (S4), parduodamos (S6). Kiti atliekų tvarkymo būdai yra tarpiniai (S1, S2, S5) ir nebus pripažįstami kaip tinkamas atliekų sutvarkymas. Visos D raide žymimos atliekų tvarkymo veiklos yra atliekų šalinimas, t. y. atliekos nebus perdirbamos arba kitaip panaudojamos.

 

Be to, atliekų turėtojai gali naudotis tarpininkų paslaugomis, kurie padeda surasti atliekų tvarkytojus Lietuvoje ar užsienyje. Tokios atliekų tvarkytojų paslaugos Atliekas tvarkančių įmonių registre žymimos S7.

 

Galimų atliekų tvarkytojų sąrašas.

 

Kauno RATC informacija 2013-07-25