ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2008-05-28 00:00:00

Aplinkosauginio švietimo projektas


Šiuo metu atliekų tvarkymas Lietuvoje yra prioritetinė aplinkos apsaugos sritis. Ji yra reglamentuota Lietuvos Respublikos įstatymais, o jos svarba nurodyta Valstybinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir veiksmų programoje. Lietuva skiria didžiulį dėmesį atliekų tvarkymo principų įgyvendinimui, t.y. atliekų vengimui, atliekų kiekio mažinimui, atliekų panaudojimui, perdirbimui ir saugiam šalinimui sąvartynuose. Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane numatytos atskirų atliekų srautų surinkimo užduotys. Tačiau kol kas antrinių žaliavų surinkimas vyksta vangiai ir reikiamų rezultatų nėra. Tiek atliekų tvarkymo, tiek kitose panašiose direktyvose numatytų planinių užduočių įgyvendinimas neįmanomas be visuomenės indėlio. Kad šis indėlis būtų sėkmingas, gyventojai turi suprasti, kaip ir kodėl jie turėtų keisti įvairių išteklių ir atliekų srautų naudojimo, šalinimo ir tvarkymo būdus. Vadinasi, jie turi būti gerai informuojami.

Kauno regione kartu su ES lėšomis įgyvendinamu regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektu, kuris apima šešias savivaldybes (Kauno miesto, Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos ir Raseinių rajonų), pradedamas įgyvendinti ir kitas projektas „Aplinkosauginis švietimas - Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo sėkmės pagrindas".

Šiuo projektu siekiama didinti Kauno regiono gyventojų supratimą apie atliekų tvarkymą, plėtoti visuomenės aplinkosauginę kultūrą, skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant aplinkosaugos ir darnaus vystymosi uždavinius. Projekto metu bus išleisti informaciniai bukletai, sukurtas reklaminis filmas apie atliekų tvarkymą regione, organizuojami švietimo renginiai mokyklose ir seniūnijose, rengiamos ir transliuojamos TV ir radijo laidos, rengiamas jaunimo konkursas ir foto paroda.

Projekto metu siekiama pademonstruoti gyventojams atliekų kenksmingumą, būtinybę jas rūšiuoti, apmokestinimo sistemos būtinumą ir siekti, kad dalyvaujantys projekte perteiktų savo žinias kitiems ir būtų sektinas pavyzdys.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras yra šio projekto teikėjas ir įgyvendintojas. Projekto įgyvendinimo pradžia 2007 m. sausis, pabaiga - 2008 m. gegužė. Projekto įgyvendinimui skirta 158 tūkst. Lt.

Projekto baigiamoji ataskaita