ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

2019

Spausdinimo versija
2019-04-24 11:15:00

Studentų ekskursija Kauno RATC


 Š.m. balandžio 11 d. Nemajūnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje (Nemajūnų g. 15A, Kaunas) bei Didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje (Energetikų g. 60, Kaunas) lankėsi Vytauto Didžiojo universiteto Agronomijos fakulteto Agronomijos porgramos studentai.

 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) įgyvendino Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-018), kurio tikslai: 
- teikti Kauno apskrities gyventojams visuotinas, prieinamas ir kokybiškas viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas; 
- sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio Kauno apskrities sąvartynuose, mažinimo pajėgumus.
Projekto įgyvendinimo metu pastatytos visos 5 didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės (Kuršių g. 9E, Kaunas; Palemono g. 12E, Kaunas; Chemijos g. 4E, Kaunas; Vandžiogalos g. 92B, Kaunas; Darbininkų g. 19, Jonava) ir 2 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės (Nemajūnų g. 15A, Kaunas; Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno r.). Didelių gabaritų atliekų priėmimo aikštelėse gyventojai galės palikti senus baldus, padangas, panaudotą alyvą, užterštas pakuotes, medieną, metalą, buitinę techniką ir kt. atliekas, kurios susidaro namuose, bet netinka išmetimui į buitinių atliekų konteinerius.