ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2017-12-15 15:30:00

Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo gamykloje prasidėjo statybos


 

 

 VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Kauno mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių teritorijoje pradėjo kamino, išvalyto oro išleidimui į aplinką, statybas.

Eksploatuojant įrenginius, t.y. mišrių komunalinių atliekų apdorojimo technologinių procesų, vykstančių pastatų viduje, metu (pradedant atliekų iškrovimu, toliau vykstant atliekų apdorojimui) susidaro aplinkos oro teršalai. Yrančios organinės atliekos - pagrindinis kvapų susidarymo šaltinis. Šiuo metu iš visų įvardintų technologinių procesų išsiskiriantis užterštas oras surenkamas ir nukreipiamas į valymo įrenginius – šlapio valymo skruberių sistemą ir biofiltrus. Biofiltruose išvalytas oras į aplinką sklinda pro tarpą (apie 3,5 m aukštyje) tarp stogo ir biofiltro.

 Siekiant mažinti kvapų koncentraciją aplinkinėse teritorijose, buvo suprojektuotas biofiltrų užsandarinimas ir išvalyto oro išleidimas pro kaminą.

 Atliktas kvapų sklaidos modeliavimas parodė, kad esant 35 m aukščio ir 2,5 skersmens kaminui (planuojama situacija), maksimali 1 valandos kvapo pažemio koncentracija aplinkinėse teritorijose bus 0,081 ribinės vertės, kai ribinė vertė yra 8 OUE/m3.

 

Statybų Rangovas - UAB „Agentus“. Planuojama darbų pabaiga – 2018 m. sausio mėn.

 

 

 
 

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro informacija