ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

2015

Spausdinimo versija
2015-07-07 17:36:07

Pasikeitė atliekų tvarkymo mokestis juridiniams asmenims


Š. m. liepos 7 d. įvyko VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas dėl atliekų tvarkymo mokesčio juridiniams asmenims, kuris įsigalioja nuo š. m. liepos 7 d.

 

Vadovaujantis Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Įstatų 30.7 straipsniu, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro Visuotinis dalininkų susirinkimas n u s p r e n d ž i a:

1.      Pritarti Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio atliekų rūšiavimo įrenginiuose bei didelių gabaritų  atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:

    1.1.       už komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimą:

          1.1.1.      fiziniams asmenims ir daugiabučių namų bendrijoms – 14,22 Eur (be PVM) už 1 toną;

          1.1.2.      juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną;

          1.1.3.      komunalinių atliekų priėmimo ir apdorojimo mokestį skaičiuoti pagal proporciją – fizinių asmenų komunalinės atliekos sudaro 65% nuo bendro komunalinių atliekų kiekio, juridinių asmenų atliekos – 35%.

    1.2.       už kitų atliekų, nepriskiriamų komunalinėms atliekoms, priėmimą ir apdorojimą:

           1.2.1.      fiziniams ir juridiniams asmenims - 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.

2.      Pritarti Kauno regiono žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse žaliųjų atliekų priėmimo ir apdorojimo mokesčiui:

    2.1.fiziniams asmenims ir daugiabučių namų bendrijoms - nemokamai;

    2.2.juridiniams asmenims (išskyrus daugiabučių namų bendrijas) – 47,48 Eur (be PVM) už 1 toną.

3.    Pripažinti netekusiu galios 2009 m. birželio 26 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimą Nr. 41 „Dėl sąvartynų „vartų“ mokesčio“.

4.    Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. liepos 7 d.