ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2014-11-18 16:56:07

Kauno regiono gyventojai kviečiami į susitikimus


     Jei Jūsų kas paklaustų – kodėl reikia rūšiuoti atliekas? Ką atsakytumėte? Kas turėtų pasikeisti, kad kiekvienas sąmoningai suprastume rūšiavimo svarbą ir būtinybę?

    Atliekas reikia rūšiuoti ne todėl, kad tokius įsipareigojimus Lietuva yra davusi Europos Sąjungai ir net ne todėl, kad dėl jų nevykdymo valstybei, o tai reiškia visiems mums, gresia piniginės baudos. Iš tiesų visą atliekų rūšiavimo esmė glūdi viename sakinyje – rūšiuoti reikia, nes patys paskęsime savo šiukšlėse, užteršime visą švarų gruntinį vandenį, kurį pasididžiuodami geriame iš čiaupo, o klimato kaitos pokyčius pajusime visu smarkumu. Nepadės nei pasėlių draudimas, nebedžiugins nei keistai ilgos ir karštos vasaros. Pasaulis yra ant pavojingo slenksčio, todėl nebėra laiko laukti kol didžiosios valstybės imsis veiksmų šiltnamio efekto mažinimui. Tą turime daryti patys, čia ir dabar!

    Tikriausiai daugelis dar nepamiršome tų laikų, kai apie atliekų rūšiavimą nebuvo nė kalbos. Viską vertėme į atvažiuojančias šiukšlių mašinas ar konteinerius. Visos atliekos vienoje krūvoje keliavo į sąvartynus ir atrodo visiems viskas buvo gerai, tačiau ilgiau taip tęstis negalėjo.

     Kasmet susidarančių atliekų kiekis vis didėja, taigi iki šiol vyravusios sistemos (šiukšlių dėžė – sąvartynas) nebegalima tęsti, nes ilgainiui mūsų šalis taps tiesiog dideliu sąvartynu. Ši priežastis paskatino ieškoti naujų spendimų, kaip tvarkyti atliekas norint išvengti baisių (tragiškų) pasekmių.

     2000 m. prasidėjo nauja atliekų tvarkymo Lietuvoje era. Tuo metu šalyje buvo 800 sąvartynų keliančių pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Pirmuoju etapu buvo priimtas sprendimas visus šiuos pavojų keliančius sąvartynus uždaryti, rekultivuoti ir pastatyti reikalavimus atitinkančius sąvartynus. Buvo pastatyta 11 regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų. 2007-2013 m. etapu pradėta statyti infrastruktūra iki sąvartynų, t.y. plečiamas rūšiavimo konteinerių tinklas, statomos atliekų perkrovimo stotys bei mišrių atliekų rūšiavimo linijos, kad į sąvartynus vežamų atliekų kiekis ženkliai sumažėtų.

     Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos pokyčių vystymui ir vieningos sistemos principų sukūrimui 2005 m. buvo įsteigtas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, kuriam 6 Kauno regiono savivaldybės (Kauno m., Kauno raj., Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių bei Raseinių) pavedė regione organizuoti viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

    Kauno regionas praktiškai jau turi dalį būtiniausios infrastruktūros: įsteigti du modernūs, aplinkosaugos reikalavimus atitinkantys sąvartynai, pastatytos atliekų priėmimo aikštelės, skatinamas rūšiavimas atliekų susidarymo vietoje – namų ūkiuose.

     Tačiau tik kalbomis ir direktyvomis skatinti atliekų rūšiavimą ir žmonių sąmoningumą nepakanka. Reikia gyventojams, kurie vaidina pagrindinį vaidmenį atliekų rūšiavimo procese, sudaryti sąlygas. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras suprasdamas, kad teigiami pokyčiai galimi tik prisidėjus gyventojams, nuo 2012 m. pradžios nemokamai išdalino apie 25,6 tūkst. vnt. konteinerių, skirtų maisto bei žaliųjų atliekų kompostavimui. Konteineriai atliekų kompostavimui dalinami ir dabar.

      2013 m. pradėtas įgyvendinti iš dalies Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamas projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008), kurio metu pastatytuose Kauno mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose (Kauno MBA) bus tvarkomos visos Kauno mieste, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kauno rajonuose surinktos mišrios komunalinės atliekos. Kėdainių rajone susidarančios mišrios komunalinės atliekos bus tvarkomos statomuose mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose Zabieliškio sąvartyne (Kėdainių MAR). Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbimui ar kitokiam panaudojimui, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos.

     Sėkmingai bendradarbiaujant savivaldybėms, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui ir gyventojams galimi didžiuliai pasikeitimai atliekų tvarkymo srityje, kuriant naujus principus ir apsaugant Lietuvos ateities kartas nuo ekologinių problemų.

 

Kauno regiono gyventojai kviečiami į susitikimus

     VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras lapkričio 24 – 27 dienomis Kauno regiono gyventojus kviečia į Kauno regione vykdomo projekto Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ vykdytojų susitikimą su interesų grupėmis.

      Renginio metu gyventojai bus supažindinami su dabartine atliekų tvarkymo sistema bei šios sistemos dalyviais, jų teisėmis bei pareigomis, taip pat kokie planuojami šios sistemos pasikeitimai 2014-2020 m. Bus pristatomos antrinių žaliavų rūšiavimo bei žaliųjų atliekų kompostavimo galimybės.

Gyventojams aktualiais atliekų tvarkymo sistemos klausimais pasisakys projekto vykdytojo VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro bei savivaldybės atstovai.

 

Raseinių rajono gyventojai laukiami:

š. m. lapkričio 24 d. (pirmadienį) 16.00 val. Raseinių miesto seniūnijos salėje, Maironio g. 38, Raseinių m., LT-60151 Raseinių r. sav.

Kėdainių rajono gyventojai laukiami:

š. m. lapkričio 25 d. (antradienį) 17.30 val. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos salėje, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai.

Jonavos rajono gyventojai laukiami:

š. m. lapkričio 26 d. (trečiadienį) 16.00 val. Jonavos rajono savivaldybės J. Ralio salėje, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava.

Kaišiadorių rajono gyventojai laukiami:

š. m. lapkričio 27 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. Kaišiadorių rajono savivaldybės salėje, Bažnyčios g. 4, LT - 56121 Kaišiadorys.

 

Bendrai apie projektą

     Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 119,2 mln. litų, iš jų daugiau kaip 100,9 mln. litų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, daugiau kaip 18,2 mln. litų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras.

Projekto „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinimu siekiama užtikrinti atliekų tvarkymą tokiu būdu, kuris atitinka nacionalines, kultūrines ir ekonomines sąlygas, yra vienas efektyviausių bei užtikrina, kad neigiama įtaka visuomenės sveikatai ir aplinkai būtų pati mažiausia.

 

 

    ES parama – investicija į jūsų ateitį!