ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2014-02-28 10:00:00

Atliekų tvarkymo sistemos plėtra Kauno regione


Jau beveik dešimtmetį Lietuvos gyventojai raginami rūšiuoti buitines atliekas, kurias tinkamai tvarkant mažinama aplinkos tarša, perdirbamos antriniam panaudojimui tinkamos žaliavos ir taip taupomi gamtiniai ištekliai. Iš antrinių žaliavų gaminami nauji daiktai savo kokybe nenusileidžia kitiems tos pačios srities produktams, o jų gamyba neretai tampa paprastesnė bei tausojanti gamtos resursus. Augant gyventojų vartojimui ir produktų pasiūlai, grėsmingai daugėja ir buityje susidarančių atliekų, kurios galėtų būti naudingai panaudojamos kaip antrinės žaliavos.

Skatinant gyventojus rūšiuoti komunalines atliekas, būtina atkreipti dėmesį, kad šių atliekų tvarkymas neapsiriboja tik plastiko, popieriaus, metalo ir stiklo atliekų rūšiavimu. Ne ką mažiau svarbu išmokti tinkamai tvarkyti sode, darže ar virtuvėje susidarančias atliekas – biologiškai skaidžias atliekas, kurios privalo būti atskirtos iš bendro komunalinių atliekų srauto ir tvarkomos atskirai. Tinkamai tvarkant biologiškai skaidžias atliekas, t.y. jas kompostuojant, ilgainiui jos taptų naudinga trąša darže ar sode, ir tuo pačiu būtų sumažinti atliekų srautai į sąvartynus.

 

 

Atliekų tvarkymo sistemos plėtra

 

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (Kauno RATC) įgyvendina Europos Sąjungos Sanglaudos fondo finansuojamą projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (Projekto Nr. VP3-3.2-AM-01-V-02-008), kurio tikslas – užtikrinti, kad būtų perdirbama ir kitaip panaudojama ne mažiau kaip 50 proc. visų Kauno regiono teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų, iki 2020 metų sąvartynuose šalinamos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos sudarytų ne daugiau kaip 35 proc. 2000 metų biologiškai skaidžių komunalinių atliekų kiekio. Įgyvendinant projektą skatinamas namudinis kompostavimas (gyventojams dalinami konteineriai namudiniam kompostavimui) bei bus vykdoma mechaninio biologinio komunalinių atliekų apdorojimo įrenginių statyba ir eksploatacija sklype, esančiame Ateities g. 51 B, Kaune ir Zabieliškio regioniniame sąvartyne (Zabieliškio k., Kėdainių r.).

Įgyvendinant šį projektą, 2013 m. gruodžio 13 d. Kauno RATC pasirašė rangos sutartį „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros objektų projektavimas ir statyba“ su jungtinės veiklos pagrindu veikiančia ūkio subjektų grupe Konsorciumu RTS, susidedančia iš pagrindinio partnerio UAB „RTS Infra construction“ ir partnerių EHITUSFIRMA RAND JA TUULBERG filialas bei UAB „Autokausta“. Sutarties įvykdymo terminas – 2015 m. pabaiga.

Įgyvendinus šį projektą, visos Kauno mieste, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių ir Kauno rajonuose surinktos mišrios komunalinės atliekos bus tvarkomos Kauno mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginiuose, kurių metinis galingumas sieks iki 220 tūkst. tonų. Kėdainių rajone susidarančios mišrios komunalinės atliekos bus tvarkomos mechaninio atskyrimo ir rūšiavimo įrenginiuose Zabieliškio sąvartyne, kurių galingumas sieks iki 20 tūkst. tonų atliekų per metus. Minėtų įrenginių dėka iš surinktų komunalinių atliekų atskirtos antrinės žaliavos bus nukreiptos perdirbti ar kitaip panaudoti, o biologiškai skaidžios atliekos bus kompostuojamos. Gautas techninis kompostas galės būti panaudojamas sąvartynų perdengti, karjerams rekultivuoti, užterštoms teritorijoms tvarkyti, kelių sankasoms įrengti.

Projektas „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymas“ priemonę „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Projekto biudžetas siekia daugiau kaip 133,6 mln. litų, iš jų 102,9 mln. litų skiriami iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, 30,7 mln. litų prie projekto įgyvendinimo prisideda projekto vykdytojas Kauno RATC. Visus projekte numatytus darbus planuojama baigti iki 2015 m. pabaigos.

Bendrasis Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo ir plėtros projektų tikslas yra eksploatuoti ir tobulinti sukurtą regioninę atliekų tvarkymo sistemą, teikti Kauno regiono gyventojams tinkamas, ekonomiškas, saugias aplinkai ir visuomenei atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkančias valstybės teisės aktų reikalavimus, standartus ir strateginius tikslus, nustatytus vadovaujantis ES direktyvomis ir reglamentais.

 

 

Malonūs pasikeitimai

 

Siekiant pagerinti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos efektyvumą, Kauno RATC privačių valdų/ sodo sklypų savininkams nuo 2012 m. pradžios nemokamai jau išdalino apie 25 tūkst. vnt. konteinerių, kurie skirti maisto bei žaliosioms atliekoms kompostuoti. Viso planuojama išdalinti 30 tūkst. vnt. konteinerių. Gyventojai yra pagrindiniai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalyviai ir sėkmingas sistemos veikimas didžiąja dalimi priklauso nuo gyventojų noro joje dalyvauti.

Tik bendromis gyventojų, atliekų tvarkytojų ir sistemos administratorių pastangomis pasieksime valstybiniame, regioniniame ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose nustatytą esminį atliekų tvarkymo tikslą: sumažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį.

Naudą pajus ir patys gyventojai, kuriems tinkamai tvarkant, t.y. rūšiuojant ir kompostuojant atliekas namuose mažės išvežamų komunalinių atliekų kiekis, taigi ir mokesčiai už atliekų sutvarkymą.

Pagal ES aplinkos politikos programą 2014–2020 metams, atliekų šalinimas sąvartynuose ir deginimas turėtų būti vieni iš rečiausiai naudojamų atliekų tvarkymo metodų. Pirmenybė turėtų būti teikiama atliekų susidarymo prevencijai, pakartotiniam panaudojimui ir perdirbimui.

Įgyvendinant projektą „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“, siekiama užtikrinti atliekų tvarkymą tokiu būdu, kuris atitinka nacionalines, kultūrines ir ekonomines sąlygas, yra vienas efektyviausių bei užtikrina, kad neigiama įtaka visuomenės sveikatai ir aplinkai būtų pati mažiausia.

 

    

 

 

Kauno RATC informacija 2014-02-28