ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2012-08-24 00:00:00

Pasirašyta rangos sutartis „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statybos darbai“


Š.m. rugpjūčio 20 d. tarp VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro ir UAB „Kamesta" buvo pasirašyta rangos sutartis „5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelių Kauno regione projektavimas ir statybos darbai".

Sutartis pasirašyta VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui įgyvendinant projektą „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas", projekto Nr. VP-3-3.2-AM-01-V-01-018, kuris yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią veiksmų programą, Sanglaudos fondo (85 proc.) ir VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro lėšomis (15 proc.).

Sutarties vertė be PVM: 8.714 mln. Lt

Sutarties trukmė: 14 mėnesių.

Pagal sutartį planuojami atlikti sekantys darbai:

•parengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Darbininkų g. 17, Jonavos mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
• parengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Vandžiogalos g. 92, Kauno mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
parengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Palemono g., Kauno mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
• parengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Chemijos g., Kauno mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
• parengti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Kuršių g., Kauno mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
• parengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Juozapavos k., Vandžiogalos sen., Kauno raj. techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę;
• parengti žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės Nemajūnų g., Kauno mieste techninį darbo projektą, gauti statybos leidimą, pastatyti aikštelę.

 

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui įgyvendinus ES finansuojamą projektą „Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" Kauno apskrityje buvo įrengtos šešios didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelės bei viena kompostavimo aikštelė. Iki tol Kauno regione tebuvo dvi atliekų priėmimo aikštelės ir viena kompostavimo aikštelė.

Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane yra numatyta, jog 50.000 gyventojų turėtų būti įrengta ne mažiau kaip viena atliekų surinkimo aikštelė, tačiau ne mažiau kaip viena aikštelė savivaldybės teritorijoje. Atliekų tvarkymo sistema turi užtikrinti saugų ir tvarkingą visų atliekų srautų tvarkymą bei būtų pasiekta, kad sąvartynuose būtų šalinama kuo mažiau atliekų, ypač biologiškai skaidžių, taigi vienas iš žingsnių šiam tikslui siekti - penkių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir dviejų kompostavimo aikštelių Kauno regione įrengimas. Šiuo metu įgyvendinamo projekto „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas" tikslas - dar labiau pagerinti viešosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos paslaugas, skatinti gyventojus teisingai tvarkyti buityje susidarančias atliekas, jas rūšiuoti ir patogiai pristatyti į tam tikslui įrengtas atliekų priėmimo aikšteles. Taip siekiama mažinti į sąvartynus pristatomų atliekų kiekius, skatinti perdirbimą ir antrinį panaudojimą, išsaugoti sveikesnę ir švaresnę aplinką.

 

    

 

Informacija patalpinta 2012-08-24 08:44