ico_1 ico_2 ico_3
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras
Pramonės pr. 4A, Kaunas LT-51329
Tel./Faks.: +370 37 311 267
El.p.: info@kaunoratc.lt

Naujienos

Spausdinimo versija
2011-07-12 00:00:00

Lenkijos delegacijos ekskursija VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centre ir UAB "Kauno švara"


Š.m. liepos 8 d. VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras sulaukė svečių iš kaimyninės Lenkijos. Delegaciją sudarė virš 40 atstovų iš Lenkijos savivaldybių, seniūnijų, atliekų tvarkymo, utilizavimo įmonių, Lenkijos gamtos apsaugos fondo, regioninės aplinkos apsaugos inspekcijos. Vizito metu svečiai lankėsi vienoje iš atliekų priėmimo aikštelių, regioniniame Lapių sąvartyne bei UAB „Kauno švara" rūšiavimo linijoje, kur galėjo susipažinti kaip tvarkomos Kauno miesto gyventojų išrūšiuotos antrinės žaliavos (popierius, plastikas). Pristatymo Lapių regioniniame sąvartyne metu Lenkijos delegacija buvo supažindinta su Kauno regiono atliekų tvarkymo sistema, VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro veikla, pagrindiniais uždaviniais atliekų tvarkymo srityje, jau įvykdytais ir šiuo metu vykdomais projektais, buvo pateikti duomenys apie faktinius atliekų srautus Kauno regiono Lapių bei Zabieliškio sąvartynuose, atliekų priėmimo aikštelėse, perkrovimo stotyse. Svečiai itin domėjosi atliekų sutvarkymo kaina, iš kur tam tikslui gaunamos lėšos, kas rūpinasi atliekų surinkimu, išvežimu į sąvartynus, utilizavimu, taip pat pasidalino Lenkijos patirtimi ir praktika atliekų tvarkymo srityje. Svečiams didelį įspūdį paliko kaip įgyvendinant Kauno regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektą, finansuojamą ES lėšomis, rekonstruotas ir šiuo metu eksploatuojamas Lapių regioninis sąvartynas.

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Kęstutis Balčiūnas daug klausimų sulaukė apie šiuo metu vykdomus projektus: „Kauno regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" bei „Kauno regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas", kuriuos įgyvendinant bus statomi mechaninis biologinio apdorojimo (MBA) įrenginys su komposto gamyba (Kauno mieste), mechaninis komunalinių atliekų apdorojimo įrenginys kartu su biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginiais (Zabieliškio sąvartyne, Kėdainių raj.), taip pat 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo ir 2 kompostavimo aikštelės.